வாழ்நாள் கல்வி

மல்லிகை சாகுபடி

மல்லிகை சாகுபடி

மல்லிகை சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn


இயற்கை முறையில் மல்லிகை சாகுபடி

மல்லிகை சாகுபடி

மண் மற்றும் தட்பவெப்பநிலை : 

 • நல்ல வடிகால் வசதியுடைய வளமாக இருமண்பாடு கொண்ட செம்மண் நிலங்கள் சாகுபடிக்கு மிகவும் ஏற்றது.
 • வடிகால் வசதி இல்லாத களர் மற்றும் உவர் நிலங்கள் சாகுபடி செய்ய உகந்தவை அல்ல.
 • மண்ணின் கார அமிலத்தன்மை 6 முதல் 8 வரை இருக்கவேண்டும். குண்டுமல்லி அதிக மழையைத் தாங்கி வளரக்கூடிய ஒரு வெப்பமண்டலப் பயிர்  ஆகும்.


 

இனப்பெருக்கம் : 

 • வேர்விட்ட குச்சிகள் மற்றும் பதியன்கள்

பருவம் : 

 • ஜுன்
 • நவம்பர்

குச்சிகளின் எண்ணிக்கை  : 

 • ஒரு எக்டர் நடவு செய்ய 6400 பதியன்கள் தேவைப்படும்.

நிலம் தயாரித்தல் :

நிலம் தயாரித்தல்  மற்றும் நடவு :

 • நிலத்தை இரண்டு அல்லது மூன்று முறை நன்கு உழவேண்டும்.
 •  பிறகு 30 செ.மீ நீளம், அகலம், மற்றும் ஆழம் உள்ள குழிகளை 1.25 மீட்டர் இடைவெளியில் எடுத்து ஒவ்வொரு குழியிலும் 20 கிலோ நன்கு மக்கிய தொழு உரம்  இட்டு குழிகளின் மத்தியில் பதியன்களை நட்டு நீர்ப்பாய்ச்சவேண்டும்.

நீர் நிர்வாகம்

 • செடிகள் வேர்ப்பிடித்து நன்கு வளரும் வரை வாரத்திற்கு ஒரு முறை நீர்ப்பாயச்சவேண்டும்.
 • பிறகு காலநிலைக்கேற்ப நீர்ப் பாய்ச்சவேண்டும்.

ஒருங்கிணைந்து ஊட்டசத்து மேலாண்மை

 • மல்லிகைச் செடிக்கு 60 கிராம் தழைச்சத்து, 120 கிராம் மணிச்சத்து மற்றும் 120 கிராம் சாம்பல் சத்து கொடுக்கக்கூடிய இராசயன உரங்களை இரு பகுதிகளாகப் பரித்து கவாத்து செய்தவுடன் ஒரு முறையும் பின்பு ஜுன் - ஜுலை மாதத்தில் மறுமுறையும் செடியினைச் சுற்றி இட்டு மண்ணோடு கலக்கச் செய்யவேண்டும்.

 

 

ஒரு எக்டருக்கு இடவேண்டிய சத்துக்கள்(கிராம் செடி ஒன்றிற்கு)

இப்கோ காம்ப்ளக்ஸ் 10:26:26, யூரியா இடவேண்டிய அளவு (கிராம் செடி ஒன்றிற்கு)

 

தழை

மணி

சாம்பல்

10:26:26

யூரியா

மல்லிகை

60

120

120

470

30

 
 • பரிந்துரைக்கப்பட்ட 100 சதவிகித அளவு உரத்தை பிரித்து உரப்பாசனமாக வார இடைவெளியில் அளிக்கவும். வழக்கமான முறையில் ஒற்றை சூப்பர் பாஸ்பேட், யூரியா, டை அமோனியம் பாஸ்பேட் போன்றவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால் உரப்பாசனத்தில், கரையும் உரப்பாசனங்களான பாலி ஃபீடு (19:19:19), KNO3 (13:0:45), யூரியா, மோனோ அமோனியம் பாஸ்பேட் (12:61:0), சல்பேட், பொட்டாசியம் போன்றவை உபயோகிக்கப்படுகின்றன.
   

களைக்கட்டுப்பாடு மற்றும் பின்செய்நேர்த்தி

 • தரையிலிருந்து 50 செ.மீ உயரத்தில் நவம்பர் இறுதி வாரத்தில் மல்லிகைச் செடிகளைக் கவாத்து செய்யவேண்டும்.
 • கவாத்து செய்யும் போது நோயுற்ற உலர்ந்த குச்சிகள் மற்றும் குறுக்காக வளர்ந்த கிளைகளையும் வெட்டி விட்டு சூரிய ஒளி நன்கு படுமாறு செய்யவேண்டும்.

ஒருங்கிணைந்த பயிர்ப்பாதுகாப்பு

மொட்டுப்புழு : 

 • இவை இளம் மொட்டுக்களை தாக்கி பெருத்த சேதங்களை உண்டு பண்ணும். இவற்றைக் கட்டுப்படுத்த மானோகுரோட்டோபாஸ் 2 மில்லி மருந்தை ஒரு லிட்டர் நீரில் கலந்து தெளிக்கவேண்டும்.

சிலந்திப் பூச்சி : 

 • இவை இலைகளைக் கடித்து சேதப்படுத்தும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நனையும் கந்தகம் 0.2 சதம் என்ற அளவில் தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.

நூற்புழு : 

 • மண் மாதிரி எடுத்து  நூற்புழு தாக்குதலைக் கண்காணிக்கவேண்டும். தாக்கப்பட்ட செடிகளின் இலைகள் வெளிறிய இளம் மஞ்சளாகி பின்னர் கருகிவிடும்.
 •  இதனைக் கட்டுப்படுத்த 10 கிராம் டெமிக் குறணை மருந்தினை வேர்ப்பாகத்தின் அருகில் இட்டு நீர்ப்பாய்ச்சவேண்டும்.

இலைகள் மஞ்சளாதல் : 

 • இலைகள் மஞ்சளாவது, இரும்புச்சத்து குறைபாடு, வேர் அழுகல் மற்றும் வேர்ப்புழு தாக்குதலால் உண்டாகிறது.
 • இரும்புச்சத்து குறைாட்டினால் இலைகள் மஞ்சளாவதைத் தடுக்க லிட்டருக்கு 5 கிராம் பெர்ரஸ் சல்பேட் கரைசலை 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை தெளிக்கவேண்டும்.
 • வேர் அழுகளுக்கு காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு 0.25 சததம் கரைசலை செடியினைச் சுற்றி மண்ணில் ஊற்றவேண்டும்.
 •  நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள நிலங்களில் குண்டு மல்லியை பயிர் செய்வதன் மூலம் இந்நோய் வராமல் கட்டுப்படுத்தலாம்.
 •  வேர்ப்புழு தாக்குதலுக்கு 5 கிராம் ப்யூரடான் குறணைகளை செடியைச் சுற்றி இட்டு மண்ணுடன் கலந்து நீர்ப்பாய்ச்சவேண்டும்.

அறுவடை

 • மல்லிகைச் செடி மார்ச் - ஏப்ரல் மாதங்களில் பூக்க ஆரம்பிக்கும். செடிகள் நட்ட முதல் ஆண்டிலேயே பூக்க ஆரம்பிக்கும்.
 • இரண்டாம் ஆண்டிலிருந்து தான் சீரான விளைச்சல் இருக்கும். நன்கு வளர்ந்த மொட்டுக்களை அதிகாலையில் பறித்துவிடவேண்டும்.

 

மகசூல் : எக்டருக்கு 8750 கிலோ பூ மொக்குகள் கிடைக்கும்.

 

 

ஆதாரம்: பசுமை விகடன்