வாழ்நாள் கல்வி

இயற்கை முறை விதை நேர்த்தி

இயற்கை முறை விதை நேர்த்தி

இயற்கை முறை விதை நேர்த்தி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

இயற்கை முறை விதை நேர்த்தி

பிரிவு : உர நிர்வாகம் / உர மேலாண்மை
உட்பிரிவு : இயற்கை முறை விதை நேர்த்தி
தயாரித்தவர்கள் :

முதல்வர் மற்றும் இயக்குநர்
அருட்பணி. முனைவர். பேசில் சேவியர், சே., MA, M.Phil., PhD, NET
செயல் இயக்குனர்
அருட்பணி. ஜெயசீலன், சே., MSW, MA, MBA, NET in Social Work, Philosophy & Management
ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. ஜெகன் கருப்பையா, M.Sc., PGDCA, NET (PhD)
இணை ஆராய்ச்சியாளர்கள்
திரு. விவேக், M.Sc., MA, B.Ed., M.Phil., (PhD)
திரு. சோலைராஜா, M.Sc., MA, B.Ed., PGDCA

அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்

அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி ( தன்னாட்சி)

கருமாத்தூர், மதுரை - 625514

உதவி ஆதாரங்கள் :

1. தரமான விதை உற்பத்தி முறைகள் (2012) விதைக்கிராமத்திட்டம், தொழில் நுட்ப பயிற்சி கையேடு, வேளாண்மை இணை இயக்குநரகம் வெளியீடு, மதுரை
2. http://agritech.tnau.ac.in/ 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : Click to view
வெளியிடு : அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்-அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), மதுரை