வாழ்நாள் கல்வி

ஆரஞ்சு சாகுபடி

ஆரஞ்சு சாகுபடி

ஆரஞ்சு சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

ஆரஞ்சு சாகுபடி

பிரிவு : பழங்கள்
உட்பிரிவு : ஆரஞ்சு சாகுபடி
தயாரித்தவர்கள் :

முதல்வர் மற்றும் இயக்குநர்
அருட்பணி. முனைவர். பேசில் சேவியர், சே.ச, எம்ஏ,  நெட் , எம்பில், பிஎச்டி

ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. ஜெகன் கருப்பையா,  எம்எஸ்சி, பிஜிடிசிஏ, நெட் (பிஎச்டி)

இணை ஆராய்ச்சியாளர்கள்
திரு. விவேக், எம்எஸ்சி, எம்ஏ, பிஎட், எம்பில், (பிஎச்டி)

திரு. சோலைராஜா, எம்எஸ்சி, எம்ஏ, பிஎட், பிஜிடிசிஏ 

உதவி ஆதாரங்கள் :
  1. சி. சவுந்தரராஜன் (2008), ஆரஞ்சு  சாகுபடி, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பி.லிட், சென்னை, பக்கம் – 24 – 31
  2. பழங்கள் சாகுபடி (2008), நவீன வேளாண்மை வெளியீடு, சென்னை, பக்கம் - 32 - 37.
  3. மு.ப. (2006), ஆரஞ்சு  சாகுபடி, அமுதசுரபி பண்ணை வெளியீடு, அவிநாசி, பக்கம்: 25 32. 
சரி பார்த்தவர் விபரம் : Click to view
வெளியிடு : அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்-அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), மதுரை