வாழ்நாள் கல்வி

இயற்கை முறை வெங்காய சாகுபடி

இயற்கை முறை வெங்காய சாகுபடி

இயற்கை முறை வெங்காய சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

இயற்கை முறை வெங்காய சாகுபடி

பிரிவு : காய்கறிகள்
உட்பிரிவு : இயற்கை முறை வெங்காய சாகுபடி
தயாரித்தவர்கள் :

முதல்வர் மற்றும் இயக்குநர்
அருட்பணி. முனைவர். பேசில் சேவியர், சே., MA, M.Phil., PhD, NET
செயல் இயக்குனர்
அருட்பணி. ஜெயசீலன், சே., MSW, MA, MBA, NET in Social Work, Philosophy & Management
ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. ஜெகன் கருப்பையா, M.Sc., PGDCA, NET (PhD)
இணை ஆராய்ச்சியாளர்கள்
திரு. விவேக், M.Sc., MA, B.Ed., M.Phil., (PhD)
திரு. சோலைராஜா, M.Sc., MA, B.Ed., PGDCA

அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்

அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி ( தன்னாட்சி)

கருமாத்தூர், மதுரை - 625514

உதவி ஆதாரங்கள் :

1. மு.ப (2007), நவீண முறை வெங்காய சாகுபடி, அமுதசுரபி பண்ணை வெளியீடு, அவிநாசி, பக்கம்: 15 - 17. 
2. வெங்காயத்தில் பாத்தியமைத்தல், பசுமை இந்தியா வெளியீடு, 2009, பக்கம்: 09 - 11.

சரி பார்த்தவர் விபரம் : Click to view
வெளியிடு : அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்-அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), மதுரை