வாழ்நாள் கல்வி

ஜல்லிக்கட்டு காளை வளர்ப்பு

ஜல்லிக்கட்டு

ஜல்லிக்கட்டு காளை வளர்ப்பு

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

ஜல்லிக்கட்டு காளை வளர்ப்பு

பிரிவு : விவசாயிகளின் பகிர்வு
உட்பிரிவு : ஜல்லிக்கட்டு
தயாரித்தவர்கள் :

முதல்வர் மற்றும் இயக்குநர்
அருட்பணி. முனைவர். பேசில் சேவியர், சே., MA, M.Phil., PhD, NET
செயல் இயக்குனர்
அருட்பணி. ஜெயசீலன், சே., MSW, MA, MBA, NET in Social Work, Philosophy & Management
ஒருங்கிணைப்பாளர்
முனைவர். ஜெகன் கருப்பையா, M.Sc., DSCWM, PGDCA, PhD

துணை ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. பிரின்ஸ், M.Sc.,

திரு. எட்வின் ராஜா, M.A.,

அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்

அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி ( தன்னாட்சி)

கருமாத்தூர், மதுரை - 625514

சரி பார்த்தவர் விபரம் : Click to view
வெளியிடு : அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்-அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), மதுரை