வாழ்நாள் கல்வி

தினை சாகுபடி

தினை சாகுபடி

தினை சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

தினை சாகுபடி

பிரிவு : சிறுதானியப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : தினை சாகுபடி
தயாரித்தவர்கள் :

முதல்வர் மற்றும் இயக்குநர்
அருட்பணி. முனைவர். பேசில் சேவியர், சே.ச, எம்ஏ,  நெட் , எம்பில், பிஎச்டி

ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. ஜெகன் கருப்பையா,  எம்எஸ்சி, பிஜிடிசிஏ, நெட் (பிஎச்டி)

இணை ஆராய்ச்சியாளர்கள்
திரு. விவேக், எம்எஸ்சி, எம்ஏ, பிஎட், எம்பில், (பிஎச்டி)

திரு. சோலைராஜா, எம்எஸ்சி, எம்ஏ, பிஎட், பிஜிடிசிஏ 

உதவி ஆதாரங்கள் :

1. தினை சாகுபடி (2009), அக்ரி டாக்டர் வெளியீடு, சென்னை, பக்கம்: 45 – 49.

2. தினை சாகுபடி (2011), தமிழக விவசாயி உலகம் வெளியீடு, சென்னை, பக்கம்: 25 – 29.

3. பழனிசாமி. மு. (2004), தினை சாகுபடி, அமுதசுரபி பண்ணை வெளியீடு, அவிநாசி, பக்கம்: 27 – 32.

சரி பார்த்தவர் விபரம் : Click to view
வெளியிடு : அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்-அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), மதுரை

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய