வாழ்நாள் கல்வி

பயிர்களுக்கு உர டீ

பயிர்களுக்கு உர டீ

பயிர்களுக்கு உர டீ

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பயிர்களுக்கு உர டீ

பிரிவு : உர நிர்வாகம் / உர மேலாண்மை
உட்பிரிவு : பயிர்களுக்கு உர டீ
தயாரித்தவர்கள் :

முதல்வர் மற்றும் இயக்குநர்
அருட்பணி. முனைவர். பேசில் சேவியர், சே., MA, M.Phil., PhD, NET

செயல் இயக்குனர்
அருட்பணி. ஜேசு மைக்கேல் தாஸ்சே.,
ஒருங்கிணைப்பாளர்
முனைவர். மேபல் ஜோஸ்லின், M.sc.,Ph.D.,NET

திரு. அந்தோனி ராஜ், M.A., M.Phil., NET

துணை ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. இ. எட்வின் ராஜா, M.A.,

திரு. த. சரத்குமார், M.A.,

அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்

அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி ( தன்னாட்சி)

கருமாத்தூர், மதுரை - 625514

உதவி ஆதாரங்கள் :

1. முனைவர். தி. ராஜ்பிரவீன், விரிவுரையாளர், வேளாண் விரிவாக்கத் துறை, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம்

சரி பார்த்தவர் விபரம் : Click to view
வெளியிடு : அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்-அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), மதுரை

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய