வாழ்நாள் கல்வி

முருங்கையில் நல்ல விளைச்சல் பெற

முருங்கையில் நல்ல விளைச்சல் பெற

முருங்கையில் நல்ல விளைச்சல் பெற

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

முருங்கையில் நல்ல விளைச்சல் பெற

பிரிவு : காய்கறிகள்
உட்பிரிவு : முருங்கையில் நல்ல விளைச்சல் பெற
தயாரித்தவர்கள் :

முதல்வர் மற்றும் இயக்குநர்
அருட்பணி. முனைவர். பேசில் சேவியர், சே., MA, M.Phil., PhD, NET
செயல் இயக்குனர்
அருட்பணி. ஜெயசீலன், சே., MSW, MA, MBA, NET in Social Work, Philosophy & Management
ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. ஜெகன் கருப்பையா, M.Sc., PGDCA, NET (PhD)
இணை ஆராய்ச்சியாளர்கள்
திரு. விவேக், M.Sc., MA, B.Ed., M.Phil., (PhD)
திரு. சோலைராஜா, M.Sc., MA, B.Ed., PGDCA

அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்

அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி ( தன்னாட்சி)

கருமாத்தூர், மதுரை - 625514

உதவி ஆதாரங்கள் :

1.காய்கறிப்பயிர் சாகுபடி தொழில் நுட்பம் (2010) , பயிற்சிக் கையேடு, தமிழ்நாடு அரசு வெளியீடு, மதுரை, பக்கம் 49 - 51.
2.முருங்கை சாகுபடி தொழில் நுட்பம் (2009), உசிலை வட்டார விவசாயிகள் கூட்டமைப்பு வெளியீடு, பக்கம்:15.

சரி பார்த்தவர் விபரம் : Click to view
வெளியிடு : அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்-அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), மதுரை