வாழ்நாள் கல்வி

தென்னை சாகுபடி

தென்னை சாகுபடி

தென்னை சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

தென்னை சாகுபடி

பிரிவு : பணப்பயிர்கள்
உட்பிரிவு : தென்னை சாகுபடி
தயாரித்தவர்கள் :

முதல்வர் மற்றும் இயக்குநர்
அருட்பணி. முனைவர். பேசில் சேவியர், சே.ச, எம்ஏ,  நெட் , எம்பில், பிஎச்டி

ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. ஜெகன் கருப்பையா,  எம்எஸ்சி, பிஜிடிசிஏ, நெட் (பிஎச்டி)

இணை ஆராய்ச்சியாளர்கள்
திரு. விவேக், எம்எஸ்சி, எம்ஏ, பிஎட், எம்பில், (பிஎச்டி)

திரு. சோலைராஜா, எம்எஸ்சி, எம்ஏ, பிஎட், பிஜிடிசிஏ 

உதவி ஆதாரங்கள் :

பாலகிருஷ்ணன். கொ. (2002),  தென்னை சாகுபடி முறைகள், விதை நுட்ப அறிவியல் துறை வெளியீடு, விவசாயக் கல்லூரி, மதுரை, 75 - 89.

சரி பார்த்தவர் விபரம் : Click to view
வெளியிடு : அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்-அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), மதுரை

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய