வாழ்நாள் கல்வி

ஆமணக்கு சாகுபடி

ஆமணக்கு சாகுபடி

ஆமணக்கு சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

ஆமணக்கு சாகுபடி

பிரிவு : பணப்பயிர்கள்
உட்பிரிவு : ஆமணக்கு சாகுபடி
தயாரித்தவர்கள் :

முதல்வர் மற்றும் இயக்குநர்
அருட்பணி. முனைவர். பேசில் சேவியர், சே., 
MA, M.Phil., PhD, NET
செயல் இயக்குனர்
அருட்பணி. ஜெயசீலன், சே., MSW, MA, MBA, NET
ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. ஜெகன் கருப்பையா, M.Sc., PGDCA, NET (PhD)
இணை ஆராய்ச்சியாளர்கள்
திரு. விவேக், M.Sc., MA, B.Ed., M.Phil., (PhD)
திரு. சோலைராஜா, M.Sc., MA, B.Ed., PGDCA

உதவி ஆதாரங்கள் :
1. மு.ப (2009), ஆமணக்கு சாகுபடி முறைகள், அமுதசுரபி பண்ணை வெளியீடு, அவிநாசி, பக்கம்: 15 – 18.
2. உஷாகுமாரி (2013), ஆமணக்கு செடியில் மரபியல் வேற்றுமைகள் - வறட்சி சகிப்பு ஆய்வுகள், உழவரின் வளரும் வேளாண்மை வெளியீடு, கோயம்புத்தூர், பக்கம் 56 – 58. 
3. ராமகிருஷ்ணன் (2001), வணிகப் பயிர்களில் நூற்புழு பாதுகாப்பு, உழவரின் வளரும் வேளாண்மை வெளியீடு, கோயம்புத்தூர், பக்கம் 33.
சரி பார்த்தவர் விபரம் : Click to view
வெளியிடு : அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்-அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), மதுரை