வாழ்நாள் கல்வி

உளுந்து சாகுபடி

உளுந்து சாகுபடி

உளுந்து சாகுபடி

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

உளுந்து சாகுபடி

பிரிவு : சிறுதானியப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : உளுந்து சாகுபடி
தயாரித்தவர்கள் :

முதல்வர் மற்றும் இயக்குநர்
அருட்பணி. முனைவர். பேசில் சேவியர், சே., MA, M.Phil., PhD, NET
செயல் இயக்குனர்
அருட்பணி. ஜெயசீலன், சே., MSW, MA, MBA, NET in Social Work, Philosophy & Management
ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. ஜெகன் கருப்பையா, M.Sc., PGDCA, NET (PhD)
இணை ஆராய்ச்சியாளர்கள்
திரு. விவேக், M.Sc., MA, B.Ed., M.Phil., (PhD)
திரு. சோலைராஜா, M.Sc., MA, B.Ed., PGDCA

அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி ( தன்னாட்சி)

கருமாத்தூர், மதுரை - 625514

உதவி ஆதாரங்கள் :
1. மு.ப (2008), உளுந்து சாகுபடி, அமுதசுரபி பண்ணை வெளியீடு, அவிநாசி, பக்கம்: 25 – 28.
2. உஷாகுமாரி (2013), உளுந்து செடியில் மரபியல் வேற்றுமைகள் - வறட்சி சகிப்பு ஆய்வுகள், உழவரின் வளரும் வேளாண்மை வெளியீடு, கோயம்புத்தூர், பக்கம் 61 – 62. 
3. ராமகிருஷ்ணன் (2001), வணிகப் பயிர்களில் நூற்புழு பாதுகாப்பு, உழவரின் வளரும் வேளாண்மை வெளியீடு, கோயம்புத்தூர், பக்கம் 23.
சரி பார்த்தவர் விபரம் : Click to view
வெளியிடு : அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்-அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), மதுரை