வாழ்நாள் கல்வி

தென்னையில் பிஞ்சுகள் உதிர்வைத் தடுக்க

தென்னையில் பிஞ்சுகள் உதிர்வைத் தடுக்க

தென்னையில் பிஞ்சுகள் உதிர்வைத் தடுக்க

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

தென்னையில் பிஞ்சுகள் உதிர்வைத் தடுக்க

பிரிவு : பணப்பயிர்கள்
உட்பிரிவு : தென்னையில் பிஞ்சுகள் உதிர்வைத் தடுக்க
தயாரித்தவர்கள் :

முதல்வர் மற்றும் இயக்குநர்
அருட்பணி. முனைவர். பேசில் சேவியர், சே., MA, M.Phil., PhD, NET
செயல் இயக்குனர்
அருட்பணி. ஜெயசீலன், சே., MSW, MA, MBA, NET in Social Work, Philosophy & Management
ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. ஜெகன் கருப்பையா, M.Sc., PGDCA, NET (PhD)
இணை ஆராய்ச்சியாளர்கள்
திரு. விவேக், M.Sc., MA, B.Ed., M.Phil., (PhD)
திரு. சோலைராஜா, M.Sc., MA, B.Ed., PGDCA

அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி ( தன்னாட்சி)

கருமாத்தூர், மதுரை - 625514

உதவி ஆதாரங்கள் :

விவசாயக் கேள்வி பதில்கள் (2004), நவீன வேளாண்மை வெளயீடு, சென்னை

சரி பார்த்தவர் விபரம் : Click to view
வெளியிடு : அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்-அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), மதுரை