வாழ்நாள் கல்வி

உவர்நிலத்தை சரிசெய்யும் முறை

உவர்நிலத்தை சரிசெய்யும் முறை

உவர்நிலத்தை சரிசெய்யும் முறை

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

உவர்நிலத்தை சரிசெய்யும் முறை

பிரிவு : உர நிர்வாகம் / உர மேலாண்மை
உட்பிரிவு : உவர்நிலத்தை சரிசெய்யும் முறை
தயாரித்தவர்கள் :

முதல்வர் மற்றும் இயக்குநர்
அருட்பணி. முனைவர். பேசில் சேவியர், சே., MA, M.Phil., PhD, NET
செயல் இயக்குனர்
அருட்பணி. ஜெயசீலன், சே., MSW, MA, MBA, NET in Social Work, Philosophy & Management
ஒருங்கிணைப்பாளர்
திரு. ஜெகன் கருப்பையா, M.Sc., PGDCA, NET (PhD)
இணை ஆராய்ச்சியாளர்கள்
திரு. விவேக், M.Sc., MA, B.Ed., M.Phil., (PhD)
திரு. சோலைராஜா, M.Sc., MA, B.Ed., PGDCA

அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்

அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி ( தன்னாட்சி)

கருமாத்தூர், மதுரை - 625514

உதவி ஆதாரங்கள் :

விவசாயக் கேள்வி பதில்கள் (2004), நவீன வேளாண்மை வெளயீடு, சென்னை.

சரி பார்த்தவர் விபரம் : Click to view
வெளியிடு : அருப்பே கொள்கை ஆய்வு மையம்-அருள் ஆனந்தர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), மதுரை